BLOG

Tahribatlı Muayene ve Tahribatsız Muayene Nedir, neden tercih edilir  ?

Bu bilgileri edinmek ve bakımlar için malzemeye bağlı olarak testler ve muayeneler gereklidir. Bu test ve muayeneleri esas itibariyle ana gruplara ayırmak mümkündür.

  1. Tahribatlı Testler

  2. Tahribatsız Testler  

İleri Teknoloji Tahribatsız Muayene Hizmetleri

Neden Akredite firma ile çalışılması ve 17020 Akreditasyon nedir önemi nelerdir ? 

Akreditasyon Nedir?

17020 Akreditasyonu Nedir ?

Neden Akredite kuruluş tercih etmeliyiz?

Tahribatsız Testler

Tahribatsız Muayenelerin Avantajları;

Tahribatsız Muayenelerin Dezavantajları;

Neden Tahribatsız Muayene Yöntemi?

Tahribatsız Muayene Kullanım Alanları

En Yaygın Tahribatsız Muayene Yöntemleri

Görsel Muayene

 Penetrant Muayene

Sırasıyla;

 Manyetik Partiküllerle Muayene

Ultrasonik Muayene

Radyografik Muayene

 Eddy-Current Muayenesi

Akustik Emisyon

Kaçak Manyetik Akı Muayenesi (MFL)

Gelişmiş Tahribatsız Muayene Hizmetleri

Tofd

Phasad Array

Sızdırmazlık ve Vakum Testleri (LT & Vakum Kutusu Testi)

Sualtı NDT Hizmetleri

Sualtı Kalınlık Ölçümü 

Sualtı Gözle Muayene 

Sualtı Manyetik Parçacık Muayenesi

Tahribatlı Testler

Peki bu tahribatlı testler neler ve neden tercih edilir ?

Çekme Testi

Çekme Testi İle Elde Edilen Veriler

Bu verilerden de malzemenin Young katsayısı, Poisson oranı, akma mukavemeti ve pekleşme gibi karakteristikleri elde edilebilir.

Eğme Testi

Çentik Darbe Testi

Çentik – Darbe Testiyle elde edilen bilgiler

Metalik malzemelerin dinamik zorlamalar altında;

Sertlik Testi

Uygulanan Sertlik Testi yöntemleri

Kırma Testi

Makro Yapı Analizi

İncelenen Özellikler

Üçüncü Faz Çökelmesi Aşırı Tane Büyümesi Tanelerin Yönlenmeleri

Kayma Sistemleri

Somun Sıyırma Testi

Isıl İşlem

API Hizmetlerimiz

API 653 Standardı

STI-SP001 Standardı

STI-SP001 standardı tankları aşağıda belirtilen parametreler göz önüne alınarak  3 kategoriye ayırmaktadır.

Uygulanan Yöntem

Yetkili API 653 Inspektör sonuç raporunda; MFL, VT, UT, MT (veya PT), vakum, diklik, ovalite, çökme muayenelerinden gelen verilerle tanktaki uygunsuzluklar, yapılması gereken tamirler, korozyon hızını azaltacak önlemler, iş güvenliği için alınması gereken tedbirler belirtilir.

Tanktan alınan kalınlık ölçüm sonuçlarına göre API raporunda belirtilen hesaplamalar şunlardır;

API Eğitim Hizmetleri Kapsamları?