HİZMETLER

INTERCON tahribatsız muayene yöntemlerini, gelenekselden en gelişmiş teknolojiye varacak şekilde geniş bir yelpazede, özel sektör, devlet, savunma sanayisine, uluslararası ve yerel standart, şartname, kural ve proje şartnamelerine uygun olarak sunar.

Bu yöntemler sanayi yatırımlarında, kritik parçaların ve ekipmanların, güvenilirlik çalışmalarında ve imalat parçalarında yapılan muayeneler için temel oluşturur. Başarılı bir muayene uygulamasını sağlayacağına inandığımız kriterler şunlardır;

 • Çalıştıkları ortamı ve uyguladıkları muayene yöntemini anlayan, iyi eğitimli teknisyenler.
 • Teknisyenlerimizi destekleyen, geniş tabanlı bilgi ve tecrübeye sahip uzman kişiler.
 • Muayenenin nasıl yapılmasını ve özel durumlarda nasıl hareket edilmesini açıklayan ilgili prosedürlerin, standartlarının kavranması.
 • Kontrol edilecek malzemeye göre düşünülmüş, modern ve doğru kalibre edilmiş cihazlar.
 • Uygulama sırasında uyulan güvenli çalışma prensipleri ve bu prensiplere uyulmasını sağlayan bir iş güvenliği kültürü.
 • Tekrarlanabilir güvenli muayene sonuçları almayı sağlayan standart haline gelmiş kalite sistemi.

INTERCON Tahribatsız Muayene Hizmetlerini, kapsamlı iş güvenliği programı, teknik eğitimleri, kalitesi ve konusunda uzman personelleriyle oluşturulmuş organizasyonu çerçevesinde sunar.

TAHRİBATSIZ MUAYENE HİZMETLERİ

Radyografik Muayene

INTERCON, farklı ışınım kaynakları ile radyografik muayene hizmetini birçok uygulama ve endüstri için sağlar. Gama (Ir-192, Se-75) ve X ışını muayene yöntemleri, boru kesit radyografisi, boru imalat ve montaj kaynakları, çelik yapı kaynakları, hassas dökümler ve kalın cidarlı ekipmanlar için kullanılır. Daha düşük radyoaktif kaynak enerjisine imkan sağlayan dijital radyografi de hizmetlerimiz arasındadır. Müşteri talebine göre konvansiyonel radyografi filmleri arşivleme kolaylığı için dijitize edilip elektronik ortamda müşterimize teslim edilir.

Ultrasonik Muayene (UT)

INTERCON Level-II ve Level-III ultrasonik muayene sertifikasına sahip konusunda uzman ve tecrübeli personelleri ile hizmet vermektedir. INTERCON Ultrasonik muayene ekibi basit kalınlık ölçümünden, korozyon haritalamaya, otomatik ultrasonik kaynak muayenesinden, faz dizili muayene (phased array), ToFD muayenesine kadar, ultrasonik muayenenin bir çok metodu ve uygulama tekniği ile radyasyon güvenliği riski oluşturmadan güvenilir ve tekrarlanabilir muayene sonuçları vermektedir. Yapılan tüm ultrasonik muayene hizmetleri API, ASME, AWS, EN ve ISO gibi uluslararası standart ve kodların gerekliliklerine göre yapılmaktadır.

Manyetik Parçacık Muayenesi (MPI)

INTERCON işletme sırasında güvenirlilik kontrolü ve imalat, montaj işlerinde son muayene metodu olarak Vkullanılan manyetik parçacık muayenesini deneyimli kadrosu ve geniş cihaz ekipman envanteri ile birlikte muayene ortamının gerekliliklerine göre sunar.

Sıvı Penetrant Muayenesi (PT)

Penetrant Muayenesi yüzey hatalarını tespit etmek için en hassas tahribatsız muayene yöntemlerinden biridir ve küçük boyutlu malzemeler, geniş yüzeyler, karmaşık şekilli malzemeler üzerinde etkilidir. Penetrant muayenesinin en büyük avantajı hem ferro-manyetik hem de ferro-manyetik olmayan malzemelerde uygulanabilmesidir.

Doğrudan & Optik Cihazla Gözle Muayene

Muayene yöntemlerindeki tüm teknolojik gelişmelere rağmen görsel muayene, temel tahribatsız muayene metodu olmaya devam edecektir. İşletme ve bakım sürecini bilgilendirmek için temel veri sağlayan görsel muayenenin seçenek olduğu çok çeşitli durumlar vardır. Görsel Muayene ile yüzeydeki malzeme hataları, korozyon ya da çatlak gibi süreksizlikler tespit edilebilir.  INTERCON doğrudan görsel muayene ve ulaşılması güç bölgeler için farklı optik cihazlarla görsel muayene hizmetlerini sunmaktadır.

Sızdırmazlık ve Vakum Testleri (LT & Vakum Kutusu Testi)

Kapalı sistemlerde kaçak tespitine olanak sağlayan sızdırmazlık testinde en küçük moleküle sahip asal gaz Helyum kullanılır. Helyum gazı ile doldurulmuş sistemin diğer uygun tarafından yerleştirilen Helyum gazı propları ile tespit edilir. Daha basit sistemlerde gaz doldurulan kabın etrafında el detektörü yüzey üzerinde gezdirilerek tespit yapılır. Vakum Testi (vakum kutusu), özellikle akaryakıt tanklarında, gemi tanklarında sızdırmazlık kontrolü istenilen görece büyük sistemlerde kaynak dikişlerinin sızdırmazlık testi için kullanılır. Bölgesel olarak test sıvısı ile ıslatılmış ve vakum altına alınmış olan alan sızdırma bulgusu (kabarcık) için incelenir.

Gelişmiş tahribatsız muayeneler konvansiyonel metotlara göre daha hızlı ve doğru sonuçlar verir. INTERCON' un gelişmiş tahribatsız muayene hizmetleri ekipmanınızdaki anormallikleri muayene ve analiz etmek için işletmenizde daha az hizmet zaman ve para kaybını sağlar. Gelişmiş tahribatsız muayene hizmetlerimiz genel muayene maliyetlerinizi azaltmanıza, bakım maliyetlerini azaltmanıza ve güvenilir işletim süreçleri sağlamanıza yardımcı olur.

GELİŞMİŞ TAHRİBATSIZ MUAYENE HİZMETLERİMİZ

TOFD & PAUT Muayenesi

INTERCON TOFD & PAUT muayene hizmetlerini konusunda uzman ve deneyimli Level – II, ARAMCO, CHEVRON onaylı Level – III personelleri ile sunar. INTERCON, onlarca kalibrasyon bloğu ve muayene özelinde oluşturduğu geniş, prob, takoz, tarayıcı ve yazılım envanteri ve bugüne kadar tamamlamış olduğu zorlu TOFD&PAUT muayeneleri ile birlikte bu hizmeti müşterilerine en iyi sunan tahribatsız muayene firmasıdır. Bu iki muayene metodu genellikle birlikte anılmakla birlikte teknik olarak birbirinden bağımsız iki muayene metodudur. Bir çok uygulamada tamamlayıcı muayene metotları olarak bir arada kullanılır.

Kaçak Manyetik Akım Muayenesi (MFL)

INTERCON tam kapsamlı tank muayenesini MFL tekniğini kullanarak yapmaktadır. Tüm tank taban sacları MFL yöntemi ile ürün tarafındaki ve toprak tarafındaki korozyon bölgeleri tespit edilir. Bunun haricinde MFL tekniğini tank donamlarında ve borulama sistemlerinde korzyona uğramış bölgelerin tespiti için kullanmaktayız.

Yönlendirilmiş Dalgalar (GW)

Yönlendirilmiş ses dalgaları testi tahribatsız muayene alanındaki gelişmelerin yol açtığı yöntemlerden biridir. Yöntem uzunlamasına giden yapıya mekanik gerilim dalgaları yayar. Bu şekilde düşük enerji kayıplarıyla uzun mesafeler kat edilir. Günümüzde özellikle ulaşılması zor metal boru hatlarında ve diğer mühendislik yapılarında korozyona uğramış bölgelerin tespitinde kullanılır.

Girdap Akımları Muayenesi (ECT)

INTERCON’ un özel girdap akımları ekipmanları ve uygulamaya özel sertifikalandırılmış teknisyenleri, ısı eşanjörü borularının ve diğer kritik mühendislik bileşenlerinin hızlı ve doğru bir şekilde muayenesini sağlar. Girdap akımları muayenesi küçük süreksizliklere karşı hassastır ve muayene için temizlik hazırlığını az gerektirir.

INTERCON, engin tecrübesi ile rafineri, kimya endüstrisi, depolama terminalleri gibi sektörlerde API Sertifikalı Enspektörleri ile API 653, API 570, API 510 Muayene hizmetleri sunmaktadır. Bu muayeneler tek bir ekipman için verilebilmekle birlikte tüm tesis genelinde bulunan ekipman ve borulama sistemleri için işletme sırasında, planlı ya da arizi duruşlarda gerçekleştirilir.

API YETKİLİ HİZMETLERİMİZ

API 510 Basınçlı Kap Muayeneleri

API 510 Muayeneleri çalışır durumdaki basınçlı kaplar için muayene, tamir, değişiklik ve bunları koruyan basınç emniyeti ekipmanlarının yeniden işletme şartlarının belirlenmesi işlerini kapsar. Bu muayene standardı en çok işletmeye alınmış rafinaj ve kimyasal proses ekipmanları için kullanılır. Şunları içerir;

 • İmalat uygulama yönetmeliğine uygun imal edilmiş basınçlı kaplar.
 • İmalat yönetmeliği olmadan ya da bilinmeyen bir yönetmeliğe göre imal edilmiş basınçlı kaplar.
 • Özel yetkilendirilmiş kurullar tarafından imalatı ve onayı yapılmış tanklar. 
 • Standardı belirsiz, isim plakası kaybolmuş, ya da periyodik kontrol kayıtları kaybolmuş basınçlı kaplar.

API 653 Depolama Tankı Muayeneleri

Petrol ve kimya endüstrisinde kullanılan yer üstü silindirik depolama tanklarının muayene, tamir, değişiklik ve yeniden imalatı konularını kapsar. İşletmeye alınan kaynaklı ya da perçinli atmosferik basınçta çalışan yerüstü depolama tanklarının bakım gereksinimlerini kapsar.

API 570 Borulama Sistemleri Muayeneleri

Metalik ve FRP malzemeden borulama sistemleri ve bunların bağlantılı basınç giderme ekipmanları için çalışır durumda muayene, değişiklik ve tamir süreçlerinin kontrolüdür. API 570 kodunun amacı, borulama sisteminin güvenirliğinin belirlenmesi için gerekli olan çalışır durumdaki ekipmanların muayenesi ve muayene programlarını tanımlamaktır. Bu programlar sistemin güvenli çalışması sırasında ortaya çıkabilecek durum değişiklikleri için yeterince hassas ve erken değerlendirmeler sağlamaktır. API 570 özellikle petrol rafinajı ve kimyasal proses endüstrileri için geliştirilmiş olsa bile uygun olan her borulama sistemi için kullanılabilir. API 570 kodu, yetkili gözetim firmalarına, tamir ekibine ve teknik borulama personellerine sahip olan organizasyonlara yönelik hazırlanmıştır.

INTERCON' un saha hizmetleri arasında malzeme testleri önemli bir yer tutmaktadır. Saha malzeme testi hizmetleri ile malzemelerin kimyasal, fiziksel, mikro yapı özellikleri tespit edilip hızlı ve doğru sonuçlar verilir.

MALZEME TESTLERİ

Pozitif Malzeme Tanımlama (PMI)

Pozitif Malzeme Tanılama (PMI) kalitatif olarak malzeme kompozisyonun belirler. Malzeme kalitelerinin tanımlanması, kullanılan malzemenin müşteri gereksinimine uygunluğunun belirlenmesinde çok başarılı bir yöntemdir. PMI, taşınabilir alaşım analizi cihazı ve eğitimli personel ile INTERCON’ un yerinde uyguladığı tahribatsız malzeme tanımlama hizmetidir.

Ferrit Miktarı Tespiti

Ferrit miktarı tespiti östenitik, duplex, super duplex paslanmaz çeliklerin, uygun oranda ferrit içeriği, korozyon direncine, mukavemete ve özellikle gerilmeli korozyon çatlağı direncine etkisinde büyük rol oynar. Ferrit içeriğinin tahribatsız bir yöntem olan ferritskop kullanılarak ölçülmesi, ürünün kalitesinin belirlenmesinde pahalı laboratuvar testlerine nazaran daha uygundur.

Replika Testi – Tahribatsız Metalografi

Tahribatsız metalografi diğer adıyla replika testidir. Replika tekniği, malzemenin kendisinden her hangi bir parça almadan ekipmanın incelenmesi gereken yüzeyinde malzemenin mikro yapısı için gözlemciye durum tespiti yapma olanağı sağlar. Bu yolla olması gereken mikro yapı ile var olan mikro yapı arasındaki bağıntı ortaya çıkartılır.

 • INTERCON; Türkiye'de profesyonel olarak ilk ve tek sualtı hizmeti veren tahribatsız muayene şirketidir. 
 • Şirketin sualtı sanayisi ile ilgili kurumsal bilgisi 2007 yılında Türkiye'de ilk defa AWS D3.6M ve ISO 15618-1 Standartlarına göre TURKAK'dan alınan sualtı kaynakçı personeli belgelendirmesi akreditasyonuna dayanmaktadır. 
 • 2010 ve 2011 yıllarında gerçekleştirdiğimiz 2 projede sualtı görsel ve kalınlık ölçüm muayeneleri ile korozyon hızı hesaplarının ardından,
 • 2013 yılında yine ilk defa Haliç Metro Geçiş Projesinde 23 adet kazığın, kazık başlıklarına montaj kaynaklarının sualtı temizlik, detaylı görsel muayene ve manyetik parçacık muayenesi hizmetlerini tamamladık.

INTERCON; sualtı hizmetlerinde temel görsel muayeneden, detaylı görsel muayeneye ve sualtı manyetik parçacık muayenesi varan endüstriyel sualtı kontrol hizmetlerini konusunda uzman ve sertifikalı dalgıç enspektörler ve uzaktan kumanda edilebilir sualtı cihazları ile vermektedir.

SUALTI HİZMETLERİMİZ

Sualtı Kalınlık Ölçümü

Bazı sualtı korozyonu muayene uygulamalarında, uygulama sualtında konstrüksiyon destek kazıkları ve su üstü yapılarının sualtında kalan kısımlarında kalınlık ölçümü şeklindedir. Bazı uygulamalar ise daha derin su ortamında çalışma gerektirir. INTERCON hem dalgıç tarafından kullanılıp görülen hem de satha bilgi aktaran sığ ve derin suda kullanılabilen özel kablo ve prop tertibatına sahip kalınlık ölçüm cihazlarına sahiptir. Tercihe ve uygulanabilirliğe göre sualtı kalınlık ölçümleri sualtı drone vasıtası ile de yapılmaktadır. INTERCON sualtı kalınlık ölçümleri konusunda  çok iyi bir uygulama ve değerlendirme tecrübesine sahiptir.

Sualtı Görsel Muayene

Sualtı görsel muayenesi; genel görsel muayene, yakın görsel muayene ve detaylı görsel muayene olmak üzere üç tiptir. Genel görsel muayene temizlik gerektirmez. Yakın ve Detaylı Görsel Muayeneler ise tel fırça, yüksek basınçlı su jeti ve sualtı kumlamaya varan temizlik seviyeleri gerektirir. Bu iki tip muayene, dalgıcın kalınlık ölçümü, çukurcuk korozyonu, aşınma gibi hasarlar üzerinde veri toplamasına olanak verir. Bu seviyede temizlik katodik koruma, sualtı girdap akımları ve sualtı manyetik parçacık testine de izin verir. INTERCON sualtı görsel muayenelerini dalgıç vasıtası ile yapabildiği gibi ROV/Sualtı Drone vasıtasıyla yapabilmektedir.

Sualtı Manyetik Parçacık Muayenesi

Bu muayene sistemi derin su, sığ sular ve gel-git olan sularda dalgıcın uygulayabildiği bir manyetik parçacık testidir. 12 voltluk şarj edilebilir bataryayla çalışan DC akım el boyunduruğu ile yüksek yoğunluklu UV ışık kaynağı kullanılarak test gerçekleştirilir. Muayene ekipmanı için dalgıcın satıhla bir hortum bağlantısına ihtiyacı yoktur.

Seçenek olarak manyetik parçacık muayene ortamı (test sıvısı) satıhtan besleme yolu ile dalgıç ve manyetik parçacık muayene ekipmanına ulaştırılır. Bu yöntemde manyetik parçacık sıvı taşıyıcısı, püskürtme sistemi ve ultraviyole ışık birbirine entegredir.

INTERCON tahribatlı testler konusunda geniş bir hizmet kapsamına sahiptir. Malzemelerin mekanik özelliklerinin doğru sonuçlarla belirlenmesi ekipmanın güvenirliği açısından büyük önem taşır. INTERCON, çekme, çentik darbe, çatlak ucu açıklığı yer değiştirme (CTOD), eğme, sertlik, sürünme, kırma, çentikli (nick) kırma, kayma faktörü, somun sıyırma testi, sertlik dağılımı, mikro ve makro yapı gibi incelemelerini uluslararası standartlara göre gerçekleştirir. Kaynak yöntem testi ve kaynakçı testlerinin gereksinimi olan tahribatlı muayeneler ASME, AWS, API, EN ISO gibi standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.

TAHRİBATLI TESTLER – MEKANİK TESTLER

API 653, 570, 510 Eğitimleri INTERCON API 653, 570, 510 eğitimlerini bilgilendirme ve sertifika sınavına hazırlık eğitimi olarak iki ayrı kapsamda vermektedir. Bilgilendirme eğitimi INTERCON tarafından talep üzerine en az 5 kişilik en fazla 12 kişilik gruplara verilir. Eğitim en temel amaçlarından biriside standarda hakimiyettir. Bilgilendirme eğitimlerinde eğitim notu olarak sadece standart kullanılır. Her bir kod için bilgilendirme eğitimi 2-3 günlük programlar şeklinde düzenlenir. Sertifikalandırma eğitimleri ise 8,5 günlük hafta sonları da dahil kesintisiz bir eğitimdir. Sertifikalandırma eğitimlerinde eğitim notu olarak standartlar ve özel eğitim notları kullanılır. Eğitim süresince her konu sonunda örnek sınav soruları çözülür ve deneme sınavları yapılır. Akşam ödevleri dahil olmak üzere yoğun bir programdır.

API EĞİTİM HİZMETLERİMİZ