Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı / İSG Kurulu

INTERCON A.Ş.

Şirketimizin İSG Kurulu tarafından yapılan analizlerle tavsiye olarak ortaya konulan Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısında değerlendirilerek uygulanmasına karar verilen hususular aşağıdadır.

 1. Çalışanların bilgilendirilmesine devam edilmelidir. Çalışanlara verilecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri uzaktan eğitim şeklinde, işyeri temizliği ve düzeni, hijyen ve psikososyal risk faktörleri konuları önceliklendirilerek verilmelidir.  Eğitimlerde aile ve toplumsal yaşama ilişkin öneriler de yer almalıdır. Hastalık yayılmadan önce veya yayıldığı taktirde İşletme Yöneticileri tesislerindeki "COVID -19 Acil Durum Eylem Planı "na uygun olarak hareket etmelidir.
 2. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir. Bu belirtiler çalışanlara anlatılmaya devam edilmeli ve kendilerinde hissettiklerinde işyeri yetkililerine bildirmeleri gerektiği hatırlatılmıştır. Çalışanların durumlarını takibi sürdürülmelidir. Bu tarz belirtiler tespit edildiğinde çalışana en az FFP2 seviyesinde maske taktırılarak yetkili sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir. Etkilenen çalışanın tıbbi yardım beklerken lavaboya/banyoya gitmesi gerekiyorsa, mümkünse ayrı bir lavabo/banyo kullanımı sağlanmalıdır. Çalışanda hastalık pozitif çıkması durumunda en son kimlerle yakın temasta olduğu belirlenmeli ve o personeller önleyici tedbir olarak sağlık kuruluşlarınca kontrol ettirilmelidir.
 3. İşyeri genelinde çalışanlar arasında 1,5-2 metre olacak şekilde düzenlemelere devam edilmelidir.
 4. Maske, eldiven ve kişisel hijyen atıkları diğer atıklardan ağzı kapalı bir kapta içine poşet geçirilerek ayrı toplanmalıdır. Kabın 3/4'ü dolduktan sonra poşetin ağzı kapatılarak ikinci bir poşete geçirilerek güneş göremeyen kalabalık olmayan alanda 72 saat saklandıktan sonra evsel atık olarak değerlendirilmelidir.
 5. Asla yerlere tükürülmemeli, dış ortamda bahçe ortamında dahil tükürme işlemi yapılmamalı, çalışanlar uyarılmalıdır.
 6. Çalışanların işe başlamadan önce temassız ateş ölçerle kontrol edilmesine devam edilmelidir.
 7. Herhangi bir birimde hastalık tespit edilirse hasta olan kişiyle yakında bulunan kişilerin kontrolleri derhal yapılmalı ve bu alan derhal dezenfekte edilmelidir.
 8. Çalışanlar kişisel hijyen kuralları hakkında bilgilendirilmeli, eller temaslardan sonra ve belirli aralıklarla su ve sabunla en az 20 sn. yıkanmalıdır.
 9. Çalışanlar iş kıyafetlerin hijyenine dikkat etmeli. Kıyafetlerin her gün en az 60 derecede  yıkanması, iş giysilerinin ve koruyucu ekipmanların çalışma alanından ayrılmadan önce çıkarılması sağlanmalı ve havalandırılması konusunda bilgilendirilmelidirler
 10. İşyerlerinde yetkili kişi tarafından çalışanlara uygulamalı etkin el yıkama eğitimleri verilmeli ve hijyen konusunda farkındalıkları arttırılmalıdır.
 11. Sakal, bıyık üzerinde de virüsün tutulma ihtimali dahilinde mümkünse çalışanların sık sık tıraş olmaları  konu ile ilgili olarak gerekli uyarının yapılması sağlanmalıdır.
 12. Çalışanların tırnak temizliğine dikkat etmeleri ve düzenli olarak tırnak bakımlarını yapmaları konusunda uyarılmalıdır.
 13. Hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, 60 yaş ve üzerinde olanlar idari izinli sayılması veya uzaktan çalışmaya yönlendirilmesi sağlanmaya devam edilmelidir.
 14. 60 yaş üstü ve kronik hastalığı olan personellerin özel durumları resmi evraklarla belirlendikten sonra iç işleri bakanlığının genelgesi gereği mevcut durum düzelene kadar sokağa çıkma yasağına uymaları gerektiği belirtilmiştir. Bu manada, şirketin belirlediği doğrultuda,  personellere  izin verilerek evde kalmaları sağlanmalıdır.
 15. Çalışanların ortak olarak kullandığı yemekhane, wc, soyunma odaları, ofis ortamları, kapalı çalışma alanları, kullanılan ekipmanlar vb. yerlerde, hijyen konusunda tüm önlemler alınmalı gerekli uyarıcı grafik, afiş, broşür ve tabelalar görünür yerlere asılmalıdır. Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeyler, kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, tuvalet ve lavabo temizliğine dikkat edilmeli  su ve deterjanla standart temizlik yapılmalı ,belirli aralıklarla önleyici tedbir olarak dezenfeksiyon işlemleri yapılmalıdır. Hijyen ve temizlik konusunda  COVID -19 Acil Durum Eylem Planına uygun hareket edilmelidir.
 16. Yemekhanelerde uygun termal konfor şartları ve hijyen sağlanmalıdır. Aynı anda yemek yiyen çalışan sayısı (öncelikli olarak kumanya verilmesi, kapalı kapta tek kullanımlık içme suyu sağlanması, mümkün olmaması durumunda çalışanların vardiyalı şekilde yemek yemesi, aynı anda yemek yiyecek çalışanların mesafeli oturabileceği şekilde bir düzen kurulması veya çalışanın her gün aynı masaya oturmasını sağlayacak numaralandırma sistemi vb.) azaltılmalıdır.
 17. Çay, sigara molalarında personellerin topluluk oluşturarak yakın temas içerisinde olmaları engellenmelidir.
 18. Soyunma odalarına aynı anda girilmemeli belirli sıra ve düzene göre yönlendirme yapılmalıdır.
 19. Acil durumlarda çalışanı araca nakledene kadar kullanılmak üzere alan tesis edilmeli, bu alana çalışanların girmesi engellenmeli, bu alan kullanım öncesi ve sonrasında dezenfekte edilmiş olmalı, İlkyardımcı veya tecrübeli kişi eldiven gözlük maske kullanmalıdır.
 20. Masalara konulan baharatların, yağ, sirke vb kapların tek kullanımlık paketler şeklinde temin edilmelidir.
 21. Masalara konulan peçeteliklerin kaldırılarak onlarında tek kullanımlık poşetler içerisinde konularak servis edilmesi sağlanmalıdır.
 22. Çay, sigara molalarında personellerin topluluk oluşturarak yakın temas içerisinde olmaları engellenmelidir. Çay vb. içecek içmek için kullandıkları cam, metal bardak yerine kullan at bardaklar kullanılmalıdır.
 23. Çay ve yemeklerde  sürekli kullanılan tabak kaşık vb. eşyalar yerine kumanya tarzı kullan at eşyalar kullanılmalıdır. Mümkün olmadığı durumlarda bu tarz eşyaların en az 70 derecede yıkanması gerekmektedir.
 24. Ortak kullanım gerektiren ekipmanlar dezenfekte edilmeli, eldivenle kullanım yapılmalı, mümkünse pet şişelerde su kullanımı sağlanmalıdır.
 25. Çalışanlara ağızdan  ve burundan çıkacak zerrecikleri önleyecek yapıda standartlara uygun maske teslim edilmeli, maskeler tek kullanımlık olmalıdır.
 26. Öksürme ve hapşırma durumlarında ağız ve burun tek kullanımlık mendil ile kapatılmalı, mendil kullanılmayan durumlarda dirseğin iç tarafı kullanılmalıdır. Eller yüz bölgesine temas ettirilmemelidir. Konu ilke ilgili olarak gerekli bilgilendirmenin yapılması sağlanmalıdır.
 27. Enfeksiyon şüphesi olan kişilerle doğrudan temas veya kontaminasyon riski bulunan çalışma ortamlarında, çalışanların tam kapalı göz koruyucu veya yüz koruyucu/siperlik (EN-166), koruyucu kıyafet (EN-14126), solunum koruyucu (EN-149/FFP2 veya FFP3) ventilsiz maskelerin ve eldivenlerin (EN ISO 374-5 ve virüs piktogramlı) kullanılması sağlanmalıdır. Covid-19 virüsüne karşı koruma amaçlı "tekrar kullanılamaz" anlamına gelen "NR" işareti bulunan maskelerin bulundurulması gerekmektedir.
 28. Zorunlu olmadıkça salgın etkisini kaybedene kadar işyerine ziyaretçi  kabulü yapılmamalıdır. Mümkün olmadığı durumlarda kişiler içeriye alınmadan önce son 14 günlük yurt dışına çıkıp çıkmadığı, yurt dışından gelen kişilerle  veya hastalık tanısı konmuş kişilerle temas halinde olup olmadığı  bilgisi kayıt altına alınarak beyanın doğruluğu teyit ettirilmelidir. Kişilerin, lazer ateş ölçer cihazlarla vücut sıcaklıkları ölçülmeli 38 derece ve üstü vücut sıcaklığı olanlar işyerine alınmamalıdır. Uygun bulunan kişiler içeriye alınmadan önce yeni korona virüsüne karşı 14 kuralı anlatılmalı  ve el dezenfektanı kullandırılarak direk yetkili kişilerle görüşmesi sağlanmalıdır.
 29. Tüm servis ve şirket araçları kullanımdan önce ve sonra sık sık dezenfekte edilmeli, havalandırılmalı ve temiz tutulmalıdır. Özellikle personellerin sık sık temas ettiği alanlar dezenfekte edilip temiz tutulmalıdır.
 30. Yolculuk sırasında çalışanlar etrafa çok fazla temas etmemeli gereksiz yakınlaşmalardan uzak durulmalıdır.
 31. İşyerlerine ziyaretler kısıtlanmalı, acil olmayan ziyaretler ve dışardan alınan hizmetlerden acil olmayanları iptal edilmelidir.
 32. İş ortaklarını ve taşeronları da içeren işyerini ziyaret eden herkesin el yıkama yerlerine erişiminin olması sağlanmalıdır. El yıkama mümkün değilse, alkol bazlı el dezenfektanı hazır bulundurulmalıdır. Asıl işveren olarak alınan tüm tedbirler taşeron firmalar için uygulanmalı ve takip edilmelidir.
 33. Mümkünse muhtemel COVID-19 maruziyetini önlemek adına toplantıları ertelenmeli veya tele/video konferans olarak yapılmalıdır. Bunların gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı durumlarda, toplantı daha az katılımcı ile  gerçekleştirilmelidir. Etkinlikteki tüm organizatörlerin, katılımcıların, hazır yemek servislerinin (mümkünse kumanya tipi) ve ziyaretçilerin iletişim bilgileri (cep telefonu numarası, e-posta ve kaldıkları adres vb.) kayıt altına alınmalıdır. Herhangi bir katılımcı şüpheli bir bulaşıcı hastalığa yakalanırsa, ayrıntılarının halk sağlığı yetkilileri ile paylaşılacağı açıkça belirtilerek, eğer bunu kabul etmezlerse, etkinliğe veya toplantıya katılımları engellenmelidir.
 34. Çalışanların giriş ve çıkışlarını takip etmek için kullanılan temas odaklı cihazlar mevcut risk ortadan kalkana kadar kullanılmamalıdır. Bunun duyurusu tüm çalışanlara yapılmalıdır.
 35. Para ile uğraşan veya para ile uğraşan personellerle temas halinde olan personellerin eldiven giymeleri, odalarında el dezenfektanları bulundurmaları veya sürekli ellerini yıkamaları sağlanmalıdır.
 36. Kargo teslim alımı için bir nokta belirlenmeli  ve gerekli koruyucu ekipmanlar kullanılarak teslimat işlemleri yapılmalıdır.
 37. Zorunlu olmadıkça iş yeri dışındaki faaliyetler sınırlandırılmalıdır. Personele işyeri dışında yapılan çalışmalar ile alakalı bilgilendirme yapılmalıdır. Tokalaşma ve sarılmadan kaçınılmalıdır. Olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır. Karşılıklı iletişim mesafesinin en az 1 metre üzerinde olması sağlanmalı. İş amaçlı kullanılan tüm taşıtlarda el dezenfektanı bulundurulmalı. Çalışma amaçlı gidilen  yerlerin isg ve hijyen kurallarına uyulması hususunda uyarılarda bulunulmalıdır.
 38. Seyahatler mümkünse ertelenmelidir.
 39. Seyahat eden personel gerekli kontroller yapılmadan işe başlatılmamalıdır.
 40. İşyerlerinde doğal havalandırma yöntemi ile havalandırılması gerekmektedir. Mümkün olmadığı durumlarda fan sistemleri veya klimalar ile ortam havalandırmaları sağlanmalıdır. Kullanılan klimaların filtre bakım ve temizliğine dikkat edilmelidir. Çalışanların iş elbiselerini havalandırmaları yönünde uyarılarda bulunulmalıdır. 

Arz ve rica ederiz.

Saygılarımızla,

INTERCON A.Ş.

04.01.2021